KÖP våra BÖCKER HÄR!

Vi erbjuder ett urval av praktiska handböcker för att stödja chefer och arbetsgivare
i sin arbetsgivarroll. 
Vid större bokbeställningar (mer än 10 ex), kontakta oss för offert
Vi garanterar bäst pris och snabb leverans!

Vid enstaka bokbeställningar, beställ via nedanstående länkar (länkas vidare till Adlibris).

Medarbetarsamtal

Detta är andra upplagan av en enkel och konkret handbok för dig som är chef och ska genomföra medarbetarsamtal. Den innehåller tips och råd på hur du planerar, genomför och följer upp medarbetarsamtal. Boken innehåller också mallar och
olika checklistor.

Arbetsmiljö – handbok för chefer och skyddsombud.

Arbetsmiljö är sannolikt ett av de mest väldokumenterade områdena inom arbetslivet. 
 
Eftersom det finns så mycket dokumentation kan det ofta vara svårt att få en samlad, och inte allt för komplicerad bild av vad som gäller. Denna bok ger läsaren en samlad inblick och vägledning i vardagens arbetsmiljöfrågor. 

arbetsrätt – handbok för chefer

Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten - cheferna.

Här förklaras lagarna systematiskt och på ett enkelt sätt.

Att hantera misskötsel

Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? Att hantera misskötsel på fel sätt kan innebär stora kostnader för arbetsgivaren. Med den här boken i handen kan du undvika de vanligaste fallgroparna och öka dina chanser att göra rätt från början.

Kränkning diskriminering eller bara skitprat?

Detta är en enkel och konkret vägledning för chefer och skyddsombud. Den innehåller beskrivningar av olika dilemman och case, gällande lagstiftning och rättsfall. Boken innehåller även checklistor för chefer och skyddsombud.

Lathund - Att hantera misskötsel  

Denna lathund innehåller en översiktlig, kortfattad och sammanfattande beskrivning av hur arbetsgivaren arbetsrättsligt bör agera då en arbetstagare missköter sitt arbete. Lathunden innehåller beskrivning av anställningsavtalets grundkrav, arbetsskyldighetens kärna, arbetsgivaråtgärder (steg för steg) vid misskötsel samt aktuell lagtext.

Lönesamtal - handbok för chefer

Detta är en informativ och lättläst handbok för chefer med personalansvar och andra som är intresserade att veta mer om lönefrågor. Här finns lagar och regler som ger förutsättningar för lönepolitiken, exempel på olika lönemodeller, råd och tips för lönesamtalet och olika metoder för lönebedömning. 

Lönesamtal - Vägledning för medarbetare

Detta är en enkel och konkret vägledning i individuell lönesättning för medarbetare. Materialet fungerar fristående eller som komplement till boken Lönesamtal - handbok för chefer om individuell lönesättning.

Aktiv lönepolitik

Detta är en konkret och kortfattad skrift om hur ett aktivt lönepolitiskt arbete kan genomföras. Här finns en kortfattad förklaring till dagens löneavtal och praktiska tips och råd. Dessutom finns lönepolitiska frågor att diskutera i ledningsgruppen.

Lönekriterier

Det här är en arbetsbok för att ta fram lönekriterier på din arbetsplats. Chef och medarbetare kan arbeta metodiskt i sex steg för att få fram de gemensamma lönekriterierna. Här finns också en genomgång av fördelar och nackdelar med vanligaste bedömningsmetoderna vid lönesättning.