KÖP våra BÖCKER HÄR!

Vi erbjuder ett urval av praktiska handböcker för att stödja chefer och arbetsgivare
i sin arbetsgivarroll. 
Vid större bokbeställningar (mer än 10 ex), kontakta oss för offert
Vi garanterar bäst pris och snabb leverans!

Vid enstaka bokbeställningar, beställ via nedanstående länkar (länkas vidare till Adlibris eller Bokus).

arbetsrätt - handbok för chefer

Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten - cheferna.

Här förklaras lagarna systematiskt och på ett enkelt sätt.

Att hantera misskötsel

Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? Att hantera misskötsel på fel sätt kan innebär stora kostnader för arbetsgivaren. Med den här boken i handen kan du undvika de vanligaste fallgroparna och öka dina chanser att göra rätt från början.

Kränkning diskriminering eller bara skitprat?

Detta är en enkel och konkret vägledning för chefer och skyddsombud. Den innehåller beskrivningar av olika dilemman och case, gällande lagstiftning och rättsfall. Boken innehåller även checklistor för chefer och skyddsombud.

Lathund - Att hantera misskötsel  

Denna lathund innehåller en översiktlig, kortfattad och sammanfattande beskrivning av hur arbetsgivaren arbetsrättsligt bör agera då en arbetstagare missköter sitt arbete. Lathunden innehåller beskrivning av anställningsavtalets grundkrav, arbetsskyldighetens kärna, arbetsgivaråtgärder (steg för steg) vid misskötsel samt aktuell lagtext.

Lönesamtal - handbok för chefer

Detta är en informativ och lättläst handbok för chefer med personalansvar och andra som är intresserade att veta mer om lönefrågor. Här finns lagar och regler som ger förutsättningar för lönepolitiken, exempel på olika lönemodeller, råd och tips för lönesamtalet och olika metoder för lönebedömning. 

Lönesamtal - Vägledning för medarbetare

Detta är en enkel och konkret vägledning i individuell lönesättning för medarbetare. Materialet fungerar fristående eller som komplement till boken Lönesamtal - handbok för chefer om individuell lönesättning.

Aktiv lönepolitik

Detta är en konkret och kortfattad skrift om hur ett aktivt lönepolitiskt arbete kan genomföras. Här finns en kortfattad förklaring till dagens löneavtal och praktiska tips och råd. Dessutom finns lönepolitiska frågor att diskutera i ledningsgruppen.

Lönekriterier

Det här är en arbetsbok för att ta fram lönekriterier på din arbetsplats. Chef och medarbetare kan arbeta metodiskt i sex steg för att få fram de gemensamma lönekriterierna. Här finns också en genomgång av fördelar och nackdelar med vanligaste bedömningsmetoderna vid lönesättning.

Medarbetarsamtal

Detta är en enkel och konkret handbok för dig som är chef och ska genomföra medarbetarsamtal. Den innehåller tips och råd på hur du planerar, genomför och följer upp medarbetarsamtal. Boken innehåller också mallar och
olika checklistor.

Samverkan i praktiken

Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med samverkansfrågor. Den bygger på de villkor och förutsättningar som gäller inom kommunal, landstings-och statlig verksamhet. Boken finns också i kondenserad version för medarbetare, under titeln Samverkan i korthet (Liber 2011).

Samverkan i korthet

 den här boken ges en kortfattad genomgång av vad samverkan är, den formella grunden, arbetsplatsträff och medarbetarsamtal. Dessutom finns det frågor för egen reflektion och frågor att ställa tiill chefen för en gemensam diskussion om hur ni arbetar med samverkan på er arbetsplats.

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet är en praktisk handbok som ger en enkel och lättöverskådlig bild av allt det formella du behöver känna till inför en anställning på den svenska arbetsmarknaden. Några exempel på frågor som boken tar upp: